Informacja Psychologa Szkolnego

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach od listopada tego roku działa Punkt Konsultacyjny ds uzależnień dzieci i
młodzieży. W każdą środę  w godzinach 14.30 -16.30 można tam uzyskać poradę dotyczącą uzależnienia/podejrzenia uzależnienia zarówno od
środków psychoaktywnych (takich jak alkohol, narkotyki lub leki), jak i uzależnień behawioralnych (komputer, telefon).

Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy i wsparcia serdecznie zachęcam do skorzystania z tej oferty.