Egzamin gimnazjalny

Ogólne informacje na temat egzaminu gimnazjalnego

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu
do indywidualnych potrzeb uczniów

Wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił i sprawdzenia stopnia
przygotowania do egzaminu gimnazjalnego zachęcamy do rozwiązywania
arkuszy egzaminacyjnych z lat ubiegłych dostępnych TUTAJ

Terminy egzaminów gimnazjalnych w 2018 roku:

18 kwietnia 2016 r. (środa) – część humanistyczna

19 kwietnia 2016 r. (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza

20 kwietnia 2016 r. (piątek) – język obcy nowożytny

Próbny egzamin gimnazjalny odbędzie się
w dniach 5 – 7 grudnia 2017 roku.


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com