Historia szkoły

Trochę historii

Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach powołano Uchwałą nr VI/72/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999r. W przeznaczonej do wygaszenia Szkole Podstawowej nr 7 pierwszego września tego roku, pojawiły się dwie klasy gimnazjalne. Rada Pedagogiczna
wraz z dyrektorem z zapałem i radością podjęła trud wprowadzenia reformy ustroju szkolnego. Szkołę wsparło miasto, które ufundowało nową pracownię komputerową. Działania dydaktyczno-wychowawcze dostosowano do specyfiki pracy z uczniem szkoły gimnazjalnej. Jednocześnie zaproponowano uczniom tradycje kultywowane w Szkole Podstawowej nr 7, a więc „Szkolny Festiwal Kultury Śląskiej” czy „Konfrontacje Teatralne”.
Kolejne lata to okres pełen zmian.  W szkole założono monitoring, pomalowano klasy, zakupiono nowy sprzęt elektroniczny. Dzięki ogromnemu wkładowi Grona Pedagogicznego szkoła zyskała uznanie uczniów i rodziców, a proponowane formy pracy, dostarczały wielu niespodzianek, kształtowały umiejętności i rozszerzały wiedzę. Tak więc w szkole pojawiły się „Potyczki chemiczne”, „Dzień Języków Obcych”, „Gimnazjalne spotkania” czy też „Sesje z Plusem”.
Przełomowym  okazał się rok 2007, kiedy szkoła otrzymała boisko tartanowe, jednocześnie też rozpoczął sie remont stołówki i kuchni oraz termomodernizacja budynku. Z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano 2 nowoczesne pracowanie multimedialne. Sukcesem zakończyły się starania szkoły o nadanie imienia Marii Dulcissimy Hoffmann. To zaszczytne imię nadano szkole Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/109/07 z 21 listopada 2007 roku. W czerwcu 2008 roku w obecności władz miejskich i Metropolity Górnośląskiego ks. arcybiskupa Damiana Zimonia odbyła się podniosła uroczystość nadania imienia i wręczenia pięknego sztandaru, ufundowanego przez Porozumienie Świętochłowickie.
Szkoła rozwija się doskonale – nowoczesna, zadbana, opiekuńcza wobec każdego ucznia – pozwala w pełni rozwijać wiedzę i talenty młodzieży. Pełen profesjonalizm idzie w parze z uczniów, a to podstawa ich sukcesów tak w nauce, jak i w doskonaleniu wrodzonych predyspozycji. Różnorodne formy pracy pozwoliły na stworzenie w szkole niepowtarzalnej atmosfery i uzmysłowiły uczniom, że w naszym gimnazjum można się uczyć nie tylko na typowej lekcji, ale również w czasie rozmaitych zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Przyjaznej Uczniom?, roku 2008 w ogólnopolskim programie wyróżniono nasz projekt „Ślonzoki, krzoki i ptoki” – otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła nagrodzona w programie grantowym Szkoła bez Przemocy”. W 2009 roku nasze gimnazjum zajęło
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Zrównoważone gospodarowanie zasobami energetycznymi”
i I miejsce w konkursie miejskim „Miniaudyt mojej szkoły”.  Mamy także wiele innych sukcesów!
W 2014 roku w internetowym plebiscycie na najlepsze gimnazjum w mieście, zorganizowanym przez „Dziennik Zachodni” właśnie „piątka” uzyskała zaszczytny tytuł, a wypowiedzi rodziców i uczniów potwierdziły, że proponowana przez naszą szkołę oferta edukacyjna w pełni realizuje wymagania stawiane placówce.