Projekt pracowni językowej

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA FIRMIE
ARCELORMITTAL POLAND

ZA WSPARCIE PROJEKTU STWORZENIA SALI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W NASZYM GIMNAZJUM!
DZIĘKUJEMY TAKŻE GORĄCO WSZYSTKIM RODZICOM I UCZNIOM, KTÓRZY POMOGLI W REMONCIE I WYPOSAŻANIU SALI:

 Pani Katarzynie Szluse
Panu Łukaszowi Haczykowi
Państwu Bogusławie i Damianowi Janaszke
Darii Ślusarek
Joli Skrabani
Bartkowi Baclerowi
Łukaszowi Himmelowi
Ryśkowi Jarmule
Mateuszowi Szilce
Serdecznie dziękujemy także Radzie Rodziców

 Projekt pracowni językowej
dla Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann
w Świętochłowicach.

Projekt jest projektem długoterminowym. Zakłada wykorzystanie pracowni w kolejnych latach. Postaramy się w przyszłości o jej doposażenie.

Projekt przewidywał remont sali częściowo z własnych środków, częściowo ze środków przekazanych przez firmę ArcelorMittal Poland. Następnie zakładaliśmy wyposażenie pomieszczenia w konieczne meble oraz sprzęt wspomagający naukę języka:

 1. tablica interaktywna
 2. projektor
 3. komputer z licencjami
 4. profesjonalny sprzęt audio (z możliwością nagrywania)
 5. stoliki dla uczniów
 6. krzesła dla uczniów
 7. szafy do pracowni
 8. biurko dla nauczyciela

Ze względu na mniejszą ilość otrzymanych w ramach projektu pieniędzy musieliśmy zrezygnować z części zawartych w projekcie rzeczy, np. kamery do sali czy gabloty informacyjnej oraz zmodyfikować zakup pozostałych. Również remont i wymianę oświetlenia przeprowadziliśmy we własnym zakresie.

Etapy projektu:

 1. złożenie wniosku do ArcelorMittal POLAND (lipiec 2014 r.)
 2. podpisanie umowy ? maj 2015 r.
 3. otrzymanie przyznanej kwoty ? maj/czerwiec 2015
 4. przygotowanie sali językowej – prace remontowe: (lipiec 2015 r.)
  • wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
  • odnowienie sali: wymiana tynków i podłóg.
 5. zakup i instalacja wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego – (lipiec/sierpień 2015 r.)
 6. rozliczenie poniesionych kosztów z ArcelorMittal Poland (wrzesień 2015 r.)
 7. oficjalne poinformowanie społeczności szkolnej oraz środowiska o otrzymaniu przez szkołę pracowni językowej (wrzesień/październik 2015r.).
 • Podniesienie jakości nauczania nie tylko języków obcych, ale również innych przedmiotów
 • Przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie
 • Stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym
 • Promowanie technologii informacyjnej w nauczaniu
 • Wykorzystanie pracowni na zajęciach kółka europejskiego ?Europiątka?
 • Stosowanie najnowocześniejszych metod nauczania
 • Rozszerzenie gamy zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój języka obcego
 • Realizacja zajęć z uczniem zdolnym

Zdjęcia pracowni podczas remontu i po jego zakończeniu

sala15a sala15b sala15c
pracownia_sala15

Dziękujemy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele – Gimnazjum nr 5