Pedagog i Psycholog

Psycholog szkolny – mgr Ewa Kajzer

Pedagog szkolny ? mgr Daria Cierlica

Psycholog i pedagog szkolny zajmują się udzielaniem indywidualnych porad
i konsultacji zarówno dla uczniów jak i ich rodziców oraz nauczycieli. Dodatkowo psycholog szkolny prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów
ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz koordynuje poradnictwo zawodowe, zaś pedagog organizuje  wolontariat i prowadzi zajęcia psychoedukacyjne.

DLA UCZNIÓW

?    Wspieramy uczniów w radzeniu sobie z problemami (szkolnymi, osobistymi, rodzinnymi itp.)
?    Pomagamy zrozumieć przyczyny trudności w szkole i w domu oraz im zaradzić.
?    Podpowiadamy, jak radzić sobie ze stresem, brakiem koncentracji, niską samooceną, niepowodzeniami czy agresją.
?    Prowadzimy  zajęcia wynikające z Programu Profilaktyki w klasach
?    Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów.
?    Diagnozujemy indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe

DLA RODZICÓW

?    Pomagamy rodzicom zrozumieć problemy uczniów.
?    Uczymy, jak rozmawiać z dziećmi i jak stwarzać im dobre warunki do rozwoju.
?    Wspieramy w rozwiązywaniu konfliktów „międzypokoleniowych”.
?    Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy pomocy.

DLA NAUCZYCIELI

?    Pomagamy nauczycielom rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze.
?    Dostarczamy wiedzy na temat specyficznych trudności i mechanizmów psychologicznych.
?    Pomagamy indywidualizować pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
?    Wspieramy w planowaniu działań wychowawczych.
Jeżeli coś Cię nurtuje, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać lub po prostu chcesz porozmawiać… jesteśmy w szkole właśnie dla Ciebie ? zapraszamy!