Kadra

Dyrekcja

mgr Marek Planta

mgr Kokoszka Barbara – historia, wos,

mgr Piszczan Urszula – bibliotekarz

Nazwisko i imię Nauczane przedmioty Wychowawstwo
mgr Damian Dąbrowski geografia  
mgr Małgorzata Szczerbińska plastyka  
mgr Krystyna Przetacznik biologia  
mgr Ewa Kajzer psycholog  
mgr Ewelina Lewandowska chemia, matematyka 2 b
mgr Daria Cierlica pedagog  
mgr Joanna Olbrich język angielski  
mgr Gabriela Osadnik plastyka, muzyka,
zajęcia artystyczne
 
mgr Maria Szabatowska fizyka  
mgr Katarzyan Piura matematyka  
mgr Paweł Polaczek język polski, rewalidacja  3 a
mgr inż. Zbigniew Porębski informatyka, zajęcia techniczne  
mgr Anna Sękowska fizyka  
mgr Katarzyna Tomczyk język polski  
mgr Dorota Skroch wychowanie fizyczne  2 a
mgr inż. Ludmiła Smosna matematyka, informatyka,
rewalidacja
3 b
mgr Agata Stopa historia, wychowanie do życia w rodzinie, wos
rewalidacja
2 c
mgr Wioletta Skrzypczyk język niemiecki  
ks. mgr Marcin Wójcik religia  
mgr Joanna Ziółkowska pedagog