Zebrania Rodziców

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018

 

Zebrania i konsultacje rozpoczynają się  o godzinie 17:00

12.09.2017

I Zebranie rodziców i wybór Rady Rodziców

26.09.2017

Zebranie RR z dyrektorem (zatwierdzenie programu profilaktyczno ? wychowawczego)

24.10.2017

Konsultacje

21.11.2017

Konsultacje

19.12.2017

II Zebranie rodziców (przekazanie zagrożeń)

23.01.2018

III Zebranie rodziców

27.03.2017

IV Zebranie rodziców

17.04.2018

Konsultacje

15.05.2018

V Zebranie rodziców (przekazanie zagrożeń)

 

Podczas trwania konsultacji dla rodziców do Państwa dyspozycji będą nauczyciele wszystkich przedmiotów.