Sekretariat

Sekretarz szkoły:  Pani Ilona Płaczek

Strony przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 ? 14:30.
Uczniowie przyjmowani podczas przerw
w  godz.: 10:35 ? 10:50 oraz 11:35 ? 11:55.

tel. 32 245-49-33
e-mail: gim5sw@gim5.com.pl